Makaleler >   Makale Detay
 
27.04.2011
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ BELİRSİZLİĞİ
27.04.2011
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ BELİRSİZLİĞİ…
27 MAYIS 2011 YAKLAŞIYOR!

27 Kasım 2010 CUMARTESİ/Resmî Gazete Sayı : 27768 ile çıkan  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ maddelerinden   vizesi dolmuş iş güvenliği uzmanlığı belgeleri  konusundaki  geçici  madde der ki;

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Belge alma tarihine göre vize süresi dolmuş olan iş güvenliği uzmanlarının belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliği söz konusu eğitimi alana kadar askıya alınır.
 Yukarıda bahsi geçen geçici maddede Belge alma tarihine göre vize süresi dolmuş olan iş güvenliği uzmanlarının belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreylegeçerlidir. Metnin devamına bakıldığında Bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliği söz konusu eğitimi alana kadar askıya alınır. O zaman şu soruyu sormak gerekiyor:

1.Neden eğitim açılmadı, açılmayan bir eğitime gidemeyenler neye göre cezalandırılıyor? (Eğitim açılsa çözüm olacak mı? )

2.Hem süre sınırlaması konulacak hem de eğitim ve sonrasında sınav açılmayacak ve denilecek ki eğitime gidip sınavda başarılı olanlar belge almaya hak kazanacak! Hangi eğitim, hangi sınav? (Süre uzatılsa çözüm olacak mı?)

İşletmelerde denetimleri sıklaştıran iş müfettişleri bu maddeye dayanarak vizesi dolmuş iş güvenliği uzmanının olduğu tüm işletmelerde iş güvenliği uzmanı bulundurulmamakta  ifadeleriyle rapor tutması kuvvetle muhtemel bir ihtimaldir.  Ayrıca işletme sahiplerine ve yetkililerine mevcut  iş güvenliği uzmanı ile yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmediği olası durum hatırlatılarak direkt olarak sorumlu tutulacakları da iletilecektir.    27 Kasım 2010 tarihinde çıkan yönetmelik gereği ve 25 Aralık 2010 tarihinde bakanlık tarafından yapılan sınav sonucu başarılı olan iş güvenliği uzmanlarının belgelerinde şu an için herhangi bir sorun yoktur ve  bu belgeler geçerlidir.27 Kasım 2010 tarihinden önce iş güvenliği uzmanlık belgesi alanların belgeleri eğer herhangi bir uzatma ya  da bir karar   çıkmazsa   27 Mayıs 2011 ‘da sona erecektir! Vizelerin sonlanmasına çok kısa bir süre kalmasına ve 27 Kasım 2010 tarihinden itibaren 5 ay geçmesine rağmen eski iş güvenliği uzmanlarının durumunun ne olacağı hakkında belirsizlik devam etmektedir. Bu durumda olan binlerce iş güvenliği uzmanı şunu düşünüyor olmalı “ Nasılsa bir düzenleme olur ben de faydalanırım” 5 ay geçti hala bir düzenleme yok son 1 aya girdik ya düzenleme olmazsa? Bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliği söz konusu eğitimi alana kadar askıya alınır. Tabi bu arada eğitim açılır ve sınav olursa… Hadi bakalım çıkın işin içinden çıkabilirseniz!
Tüm bu problemlerin çözülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından çalışmaların bir an önce yapılması şarttır. Süre azalmakta ve binlerce iş güvenliği uzmanı bu durumdan dolayı daha önce Bakanlık tarafından kendilerine verilen bu haktan mahkûm olmaya doğru gitmektedir, bunun için bakanlığın zamanla yarışıp sürenin bitimine çok az kalan bu günlerde çalışmalarını bitirip bir çözüm yoluna kavuşması beklenmektedir.(Gerçi süre uzatımının çözüm olmayacağını aşağıda değineceğim)
 
ÇÖZÜM YASADA MI?
ÇSGB kısa bir süre içerisinde iş sağlığı ve güvenliği yasasını meclise sunacağını dile getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği yasası gündemde iken ve tarafların görüşleri alınmadan veya alınan görüşler değerlendirilmeden çıkartılan bu yönetmelikler farklı grupların beklentilerini karşılamamaktadır. Şöyle ki yukarıda bahsettiğim eğitimlerin açılması ya da sürenin uzatılması tamamen bir oyalama taktiğinden öteye gitmemektedir. Biz istediğimiz kadar bakanlığın yeni yönetmelik ya da süre uzatımı konusuna değinsek de yeni çıkacak olan hiçbir yönetmelik Danıştay tarafından iptal edilen bu belgelerin geçerliliğini sağlamamaktadır. Konu tamamen hukuksal boyutta incelenmektedir. Burada bakanlık tarafından verilen İş Güvenliği Uzmanlık sertifikalarının Danıştay tarafından iptal edilmesine karşılık, bakanlık 27 Kasım 2010’dan sonra 6 ay bir süre getirmiş ama atlanılan en önemli konu bu sürenin dolması ya da dolmaması değil (5 ay geçmesine rağmen süre uzatılmadı) DANIŞTAY TARAFINDAN İPTAL  EDİLEN  SERTİFİKALARIN  DURUMUNUN  NE  OLACAĞIDIR! Diyelim ki eğitim açıldı ve sürede uzatıldı değişen ne olacak? Sonuçta Danıştay tarafından tanınmayan iptal edilen bir durum söz konusudur. Yönetmelikler genel olarak iş sağlığının ülkedeki düzeyini yükseltecek altyapıyı sağlamaktan uzak gözükmektedir.
Yönetmelikler çalışanların sağlık ve güvenliğini koruma ve geliştirmeye yönelik bir sistem oluşturmaktan uzak olduğu kadar; karışıklıklara, düzensizliklere izin verecek hatalar içermektedir. Ayrıca Bakanlık bir taraftan tüm çalışanları kapsayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa taslağı üzerine çalışırken ve hızla meclise taşınacağı sıklıkla dile getirilirken yönetmelikleri çıkartması, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının çıkartılacağı konusunda kuşkulara neden olmaktadır.  Bu durumdan ise en çok çalışanlar zarar görmektedir. Ülkemizde bilindiği gibi (daha önceki yazılarımda ayrıntılarıyla bahsettim) iş kazaları olmaya devam etmekte ve maalesef her sene bu alanda Avrupa’da birinciliği kimseye kaptırmamaktayız, bu durum oldukça düşündürücüdür. Şu anda henüz işyerlerinde, bir iş kazası olmamış olan işverenlere ve yetkililerine şu soruları sormak istiyorum:

-İş yerlerinize bir iş kazasının olmayacağının garantisini verebiliyor musunuz?

-Herhangi bir iş kazasında karşı karşıya kalabileceğiniz yasal yaptırımlar konusunda hangi bilgilere sahipsiniz?

-İş yerlerinize iş kazalarının olmaması için hangi tedbirleri aldınız? Aynı zamanda yasal anlamda bu tedbirler nelerdir biliyor musunuz?

-Çalışanlarınıza İSG( İş Sağlığı Ve Güvenliği) eğitimi aldırdınız mı? Risk değerlendirmeleri yapıldı mı? Makineleriniz ne derece güvenli?

-Çalışanlarınız tehlikelere karşı güvende mi? Bunun için hangi önlemleri aldınız? İş güvenliği uzmanı çalıştırmamaktan dolayı karşı karşıya kalabileceğiniz (özellikle bir iş kazası durumunda ki bu kaza kalıcı sakatlık ya da ölümcül olursa olaylar çok farklı yerlere gitmektedir! )

Yukarıda birkaç madde ile sıraladıklarım İş sağlığı ve Güvenliği Konusunda ÇSGB(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) iş müfettişlerinin olmazsa olmaz irdeledikleri konulardan sadece ufak bir kısmıydı.

Sonuç olarak KAZALARIN HİÇ DURMAKSIZIN devam ettiği şu günlerde bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalı ve iş kazalarının azaltılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda somut adımların atılması adına yapılacak çalışmaları beklemekteyiz.

Kazasız, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.


Mak.Müh.Varol Uzay BAŞ


İş.Güv.Uzm
Bu makale 16103 kez okunmuştur.
Yorumlar
Gültekin Başköylü
4/27/2011 2:45:00 PM
Sayın Baş, Hassasiyetiniz hassasiyetimizdir. Keşke aynı hassasiyeti bakanlıkta gösterebilse... Sertifikaları iptal edilen 2200 İş Güvenliği Uzmanının hızlı bir şekilde (örn. Uzaktan eğitimle) 90 saatlik eğitilerek 2 Temmuzdaki sınava katılması sağlanmalıdır.

İsmet MALLI
4/27/2011 3:49:00 PM
Varol Bey'e İş Güvenliği konusunda yaşanan kargaşadan ötürü bir çok insan mağdur edildi bu konu açıkca kaleme almanızdan dolayı öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. Ayrıca ülkemizde iş kazası nedeniy ile her gün insanlar ölürken mevcut uzmanların sertifikasının iptal edilmesi ne kadar doğru.

gülay
4/27/2011 3:51:00 PM
Varol bey bende bu mağdurlardanım ve hiçbiryerden bilgiye ulaşamıyorum

İsmet MALLI
4/27/2011 3:55:00 PM
bu alanda çalışan ve mağdur olan çalışanların da tepkilerini dile getirmemeleride ayrı bir muamma. ismet MALLI www.isguvenlikciler.com TİSGDER (Tüm İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışanları Derneği Yön. Kur. Baş

Varol Uzay BAŞ
4/29/2011 1:56:00 AM
Sn.Gültekin Bey, 19.01.2011 tarihli geçici 5 . madde taslağına göre buna benze bir uygulama öngörülmüş fakat aradan geçen süreçte gelinen noktada bir aşama kaydedilmemiştir.

Varol Uzay BAŞ
4/29/2011 1:59:00 AM
Gülay hanım, Yazımda sizlerle ilgili durumu açıkladım.

Varol Uzay BAŞ
4/29/2011 10:31:00 AM
İsmet Bey, İlginizden dolayı teşekkür ederim,bu kadar önemli bir konu belki de ilk kez bu denli gündeme taşındı,büyük bir ilgi olduğu açıkça ortada,fakat sizin de belirttiğiniz gibi sadece okumakla kalınması üzücü bir durum.özel mail adresime kendi durumlarını içeren sayısız mailler geliyor.

Varol Uzay BAŞ
4/29/2011 10:35:00 AM
Sn.İsmet Bey Söylediğim gibi arkadaşların tamamına yakını kendi sorunlarını nasıl çözebileceklerine dair bana özel olarak sayısız mail göndermiş anlaşılıyor ki konu takip ediliyor ama keşke burada ortak paydada tartışılsa başka arkadaşlar da bu bilgilendirmeye sahip olsalar.

Uçkuner Şentürk
7/26/2011 12:22:00 PM
biz mağdurların ne yapması konusunda yönlendirecek kişiler sizlersiniz. ne yapmalıyız

Koray SERT
7/28/2011 8:07:00 PM
Ben isg konuda uzun yıllar firmalarda çalıştım.Belge alacağım ama CASGEM hariç alınan belgelerin yine iptal edilmeyeceği ne malum.

Fatih Dagkıran
10/17/2011 5:49:00 PM
25.12.2010 tarihinde sınavıkazandım ve bakanlıktan belgemi aldım bu belge gecerlimi değilmi lütfen bilgi verirmisiniz

Fatih Dagkıran
10/17/2011 5:49:00 PM
25.12.2010 tarihinde sınavıkazandım ve bakanlıktan belgemi aldım bu belge gecerlimi değilmi lütfen bilgi verirmisiniz

Yorum Yap
Ad Soyad :
Yorum : 300

Diğer makaleler
65 YAS AYLIGI SORUSUNA CEVAP ARIYORUZ
EV HIZMETINE KUPON TOPLAMA DONEMI BASLIYOR
SOMAYA TORBA YASA AYARI
TEMMUZ AYI ITIBARIYLA NELER DEGISECEK?
MAGDUR VATANDASTAN OBAMAYA MEKTUP
TORBA YASA BEKLENTİLERİ KARŞILAR MI?


 
Sosyal Sorumluluk Projesi

Copyright © 2012 Sgk.com.tr. All Rights Reserved. ed.

raynointeractive