Makaleler >   Makale Detay
 
18.09.2010
SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Sahte sigortalı bildirimi hukuki niteliği itibariyle Borçlar Kanunu m. 18.’ de düzenlenen mutlak muvazaadır. Muvazaa, bir sözleşmede, her iki tarafın iradeleri ile iradelerin açıklanması sırasında bilerek veya istenerek yani kasten yaratılmış uygunsuzluktur.

 

Muvazaalı işlemde;

a-     üçüncü kişileri aldatmak için yapılmış görünürdeki işlem,

b-     b- bu işlemin taraflar arasında hüküm ifade etmeyeceğini belirleyen muvazaa anlaşması,

c-      tarafların gerçek iradelerine uyan “gizli işlem” olmak üzere üç ayrı işlem söz konusudur. Muvazaa mutlak ve nispi muvazaa olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Üçüncü kişileri aldatmak için  görünürde bir hukuki işlem yapan tarafların gerçek iradelerine uyan bir işlem mevcut değilse, bir başka anlatımla  anlaşma hüküm doğurmuyorsa, mutlak muvazaa, muvazaalı işlemi yapan taraflar, bu işlem ile gerçek iradelerini gizlemek istemişlerse, bir başka anlatımla anlaşma hüküm doğuruyorsa nispi muvazaa mevcuttur. 

Sahte sigortalılık olayında görünürdeki işlem  SSK’ya sahte olarak bildirilen kişinin işyerinde çalışıyor olarak görülmesidir. Muvazaa anlaşması ise tarafların aralarında, bu işten  bir tarafın veya her iki tarafın da menfaati amacıyla SSK’yı aldatarak  anlaşmaya varmalarıdır. Muvazaalı işlemin sonucu ne olursa olsun, sonucu butlandır.  Muvazaalı işlem, geçersizdir, batıldır. Dolayısıyla yok hükmünde sayılacaktır. Batıl olan hukuki işlem, baştan itibaren kendiliğinden hukuki sonuçlarını doğurmaz. Batıl olan hukuki işlem  belirli bir zaman geçmesiyle  veya butlan sebebinin ortadan kalkması ile  veya edimlerin ifasıyla da  geçerli hale gelmeyecektir. Diğer bir anlatımla butlan halinde kesin bir geçersiz hali mevcuttur.

 

İşveren Açısından Sonuçları

 

Çalışmaları gerçek dışı olarak SSK’ya bildirilen gerçek dışı sigortalıya kısa vadeli sigorta kollarından (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık) yapılan tüm masraflar Kanunun ilgili maddesi uyarınca  sahte sigortalıyı bildiren işverenden talep edilmektedir.

Yine işveren tarafından ödenen primlerde Borçlar Kanunu md.61/66 uyarınca  Kuruma irat kaydedilmekte ve işverene iade edilmemektedir.

Ayrıca işverenin yaptığı gerçek dışı sigortalı bildirimi ile ilgili olarak kendi meslek odasına da bilgi verilmekte  ve meslek odalarının disiplin mevzuatları gereğince işlem yapmaları sağlanmaktadır.

 

Sahte Sigortalı Bildiriminin Türk Ceza Kanunu Açısından İşveren ve Sahte Sigortalı Yönüyle Sonuçları

 

Sahte sigortalıyı SSK’ya bildiren işveren hakkında da TCK  md. 343 uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmaktadır.

 

 

 

 

Bu makale 3852 kez okunmuştur.
Yorumlar
Yorum Yap
Ad Soyad :
Yorum : 300

Diğer makaleler
SAHTE BOSANMAYI BAKKAL COZER!!
BUYUKANNE PROJESININ DETAYLARI
HAYATINIZDAN CALMAYIN!!!
SAGLIK HIZMETLERINE DOLAR ATESI DUSTU
CALISMA HAYATI 2017DE TAM GAZ
banner
KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMELİ Mİ?


 

Copyright © 2012 Sgk.com.tr. All Rights Reserved. ed.

raynointeractive