Makaleler >   Makale Detay
 
08.10.2010
YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANIMI VE ESASLARI

Bu makalede  işverenlerin ve dolayısıyla personel/insan kaynakları bölümlerinin üzerinde dikkatle durması gereken  “Yıllık Ücretli İzin” konusunu kısaca ana hatları ile açıklamaya çalışacağız.

Yıllık ücretli izinden yararlanabilmenin Kanunla belirlenmiş bazı şartları vardır.Yıllık ücretli izinden yararlanabilmek için, yasada belirli bir bekleme süresi öngörülür.Bu süre ; 1 yıldır(İş K.Md.53). Bir yıllık bekleme süresinin başlangıcı, işyerinde ilk çalışmaya başlanıldığı tarihtir.Hizmet sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması, yıllık ücretli izin bakımından herhangi bir önem taşımaz. İşyerinde belirli süreli hizmet sözleşmesiyle en az bir yıl çalışmış işçi de, yıllık ücretli izne hak kazanır.

Aynı işverenin bir veya birden çok işyerinde geçen süreler, bekleme süresinin hesabında(1 yıl) ; işçilerin aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır(İş K.Md.54).

İşyerinin başka bir işverene devir olması, bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarının ortadan kalkmasına neden olmaz.

Yıllık ücretli izine hak kazanmak bakımından, bekleme süresinin mutlaka fiilen çalışılarak geçirilmesi zorunlu değildir.Bunun nedeni de  İş K.Md.55’de açıklanmıştır; fiili çalışma olmamasına karşın, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacak süreleri, tek tek göstermiştir.Bu sürelere;işçinin uğradığı kaza veya hastalıktan dolayı işe gelmediği günler ve kadın işçilerin Kanun gereği doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler örnek olarak verilebilir.

İşçinin yıllık izin süresi, işyerindeki kıdemi ve yaşı göz önünde bulundurularak belirlenir.Buna göre hizmet süresi;

 

            Bir yıldan beş yıla kadar(beş yıl dahil) olanlara ; yılda 14 gün,

            Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara           ; yılda 20 gün,

            Onbeş yıl(dahil) ve daha fazla olanlara              ; yılda 26 gün,

yıllık ücretli izin verilir.

 

Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle, 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi işyerindeki kıdemine bakılmaksızın yılda 20 günden az olmamalıdır.

 İşverenler tarafından yıl içinde işçiye verilmiş bulunan başkaca ücretli ve ücretsiz izinler ile dinlenme ve hastalık izinleri, yıllık ücretli izne mahsup edilemez.

Yıllık ücretli izin ilke olarak işveren tarafından bölünemez.Buna rağmen istisna olarak tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak ve en fazla 3’e bölünebilir.

İşçi, her hizmet yılına karşılık hak ettiği yıllık ücretli iznini gelecek hizmet yılı içerisinde kullanır.

Yıllık izin ücreti, işçiye yıllık izin süresi boyunca ve bir iş karşılığı olmaksızın ödenecek ücrettir.Yıllık izin ücreti işverence işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödenir veya avans olarak verilir.

İşçi, yıllık izin süresi içinde kendi işyerinde veya başka bir yerde ücret karşılığı çalışmaması esastır. İş K.Md.58 de bu konuya şu şekilde değinilmiştir; ücretli izin kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşıldığı takdirde, yıllık ücretli izin ücretinin kendisinden alınmasına olanak tanır.

Bu makale 5003 kez okunmuştur.
Yorumlar
Yorum Yap
Ad Soyad :
Yorum : 300

Diğer makaleler
SAHTE BOSANMAYI BAKKAL COZER!!
BUYUKANNE PROJESININ DETAYLARI
HAYATINIZDAN CALMAYIN!!!
SAGLIK HIZMETLERINE DOLAR ATESI DUSTU
CALISMA HAYATI 2017DE TAM GAZ
banner
KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMELİ Mİ?


 

Copyright © 2012 Sgk.com.tr. All Rights Reserved. ed.

raynointeractive