Asgari İşçilik  
 

ASGARİ İŞÇİLİK NEDİR  -  NASIL TAKİP EDİLEBİLİR?

 

Sosyal Güvenlik Kanununda “Asgari İşçilik” olarak tanımlanan ve de işverenlerimizin sürekli olarak kayıt denetimlerinin yapıldığı ve çoğu zaman da  denetim sırasında İşverenlerimizin bilgi eksikliği sebebiyle yanlış bilgi ve belge  beyanlarından dolayı sonuçları yapılan çok ciddi yaptırımlara ulaşan bir uygulamadır.

 

Asgari İşçilik uygulaması gündelik hayat içerisinde ağırlıklı olarak sadece müteahhit ve/ veya inşaatçı işverenlerimizin ve alt bu işverenlere iş yapan alt işverenlerin yükümlülüğü olarak bilinmekte oysa ki ; insan olgusunu içine alan ve emeğin içerisinde yoğun olduğu işlerde de uygulamakta, her ne kadar inşaat yapan müteahhit yaptığı inşaatın “Yapı Kullanım Belgesini” Belediye Başkanlıklarından alma yoluna gittiklerinde karşılarına ilk çıkan  Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptıkları işçilik bildirimlerinin yeterli olup, olmadığı inceleme konusu olsa da, şoförlü araç kiralamasından, özel güvenlik şirketlerine, fırınından yemek üreticisine, kobisinden sanayi işletmelerine kadar her türlü kurum ve kuruluş bu uygulamanın vazgeçilmez bir parçasıdır.

 

Dolayısıyla ; Sosyal Güvenlik Kuruma işçi çalıştırmasından dolayı işyeri dosyası tescil ettiren her işveren,

1.       Yaptığı işin emsaline,

2.       Yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine,

3.       İşin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresi,

4.       İşin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarı,

5.       Bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan sigortalı sayısı vb. unsurlar dikkate alınarak,

Her zaman “Asgari İşçilik” incelemesine tabi tutularak işin yürütümü için gerekli olan prime esas kazançlar toplamının yeterli olup, olmadığı sorusuyla karşı karşıya kalabilecektir.

         

SGK Danışmanlığın sunduğu “Asgari İşçilik” Çözümleri için 0216 350 17 17 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz.

banner
KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMELİ Mİ?


 

Copyright © 2012 Sgk.com.tr. All Rights Reserved. ed.

raynointeractive