SGK Eksik Gün Nedenleri

01 İstirahat

03 Disiplin cezası

04 Gözaltına alınma

05 Tutukluluk

06 Kısmi istihdam

07 Puantaj kayıtları

08 Grev

09 Lokavt

10 Genel hayatı etkileyen olaylar

11 Doğal afet

12 Birden fazla

13 Diğer

15 Devamsızlık

16 Fesih tarihinde çalışmamış

17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18 Kısa çalışma ödeneği

19 Ücretsiz Doğum izni

20 Ücretsiz Yol İzni

21 Diğer Ücretsiz İzin